Vrijwaring cursus

Vrijwaring- en akkoordverklaring / deelname op eigen risico
Rensportschool Zandvoort BV 2020

Deze vrijwaring moet jaarlijks eenmalig worden ingevuld en ondertekend.  Na ondertekening kun je de rest van het jaar bestellen en kaarten afhalen zonder nogmaals te hoeven tekenen. Na het versturen van dit formulier word je doorgestuurd en ontvang je een afschrift van de ondertekening per mail.

AUTOSPORT IS GEVAARLIJK / DEELNAME OP EIGEN RISICO

Als deelnemer verklaar ik mij ervan bewust te zijn dat het (vrij) rijden of (leren) racen met een auto op een hiervoor bedoeld racecircuit gevaarlijk is en gepaard gaat met een verhoogd risico op materiële schade en/of lichamelijk letsel. Als deelnemer aan de door Rensportschool Zandvoort BV georganiseerde circuitdagen 2020 aanvaard ik dergelijk gevaar voor mijn eigen risico en verklaar ik dat (uit een ongeval voortvloeiende) kosten voor herstel van materiële schade en/of lichamelijk letsel geheel voor mijn eigen rekening komen, onverschillig de oorzaak waardoor het ongeval is ontstaan.

AFSTAND VAN VERHAAL

Als deelnemer verklaar ik Rensportschool Zandvoort BV, haar instructeurs en medewerkers alsmede de veiligheidsmarshals en/of personeel van de racecircuits niet verantwoordelijk te houden en/of aansprakelijk te stellen voor enige fysieke en/of materiële schade van welke aard en omvang dan ook, welke gedurende mijn verblijf op het circuit en/of als gevolg van mijn deelname tijdens een van de door Rensportschool Zandvoort BV georganiseerde circuitdagen in het kalenderjaar 2020 is/zijn ontstaan, onverschillig de oorzaak.

TOEBRENGEN VAN SCHADE

Als deelnemer verklaar ik verantwoordelijk te zijn voor mijn gedragingen en die van mijn vergezellende bezoeker(s). Tevens verklaar ik als deelnemer de kosten voor herstel van fysieke en/of materiële schade te vergoeden welke door mij persoonlijk en/of door mijn vergezellende bezoekers zijn veroorzaakt of toegebracht aan medewerkers of eigendommen van Rensportschool Zandvoort BV en/of aan medewerkers of eigendommen van het TT Circuit Assen, het Circuit Zolder (B), het Circuit Zandvoort en Racepark Meppen (D), onverschillig de oorzaak.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN, VLAGSIGNALEN, GELUIDLIMIET EN REGELEMTEN

Als deelnemer verklaar ik de aanwijzingen van de organisatie, de instructeurs, Marshalls, baanposten en/of medewerkers van het TT Circuit Assen, het Circuit Zolder (B), het Circuit Zandvoort en Racepark Meppen (D) ten allen tijden op te volgen. Ook verklaar ik als deelnemer bekend te zijn met alle geldende vlagsignalen alsmede de voor het TT Circuit Assen, het Circuit Zolder (B), het Circuit Zandvoort en Racepark Meppen (D) geldende maximale geluidlimiet. En ik verklaar als deelnemer de geldende RSZ Vrij Rijden regelementen 2020 te accepteren, inclusief de voor de circuits geldende huisreglementen, welke ik van Rensportschool Zandvoort BV via Email of bij mijn inschrijving heb ontvangen.

UITSLUITEN VAN DEELNAME

Als deelnemer accepteer ik dat Rensportschool Zandvoort BV het recht heeft mij van deelname uit te sluiten indien ik de geldende reglementen of aanvullende mededelingen vanuit de organisatie overtreed, indien mijn auto een of meerdere keren de geldende geluidsnorm van het circuit overschrijdt en indien ik met mijn (rij)gedrag anderen (al dan niet opzettelijk) in gevaar breng. Indien ik word uitgesloten van deelname, accepteer ik als deelnemer dat Rensportschool Zandvoort BV geen verplichting heeft tot restitutie van mijn inschrijfgeld en/of het vergoeden van door mij gemaakte kosten.

PRIVACYVERKLARING

Als deelnemer verklaar ik geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens op voorwaarde dat Rensportschool Zandvoort BV deze niet met derden deelt. Tevens verklaar ik geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van videomateriaal welke is geproduceerd tijdens de door Rensportschool Zandvoort BV georganiseerde circuitdagen in het kalenderjaar 2020 en welke wordt getoond ter promotie van Rensportschool Zandvoort BV en/of haar toeleveranciers en/of het TT Circuit Assen, het Circuit Zolder (B), het Circuit Zandvoort en Racepark Meppen (D) waarop ik als deelnemer of de mij vergezellende bezoeker(s) zichtbaar in beeld ben/zijn.

TOEPASSINGSRECHT

Deze clausule is van toepassing op alle door Rensportschool Zandvoort BV georganiseerde circuitdagen in het kalenderjaar 2020  (RSZ Vrij Rijden Track Days, KNAF erkende RSZ racecursussen, Race-& Tactics cursussen, Driftcursussen en circuittrainingen) welke plaatsvinden op het het TT Circuit Assen, het Circuit Zolder (B), het Circuit Zandvoort en Racepark Meppen (D). Door het plaatsen van zijn/haar handtekening verklaart de deelnemer deze clausule te hebben gelezen, deze te hebben begrepen en met de inhoud van deze clausule akkoord te gaan.

Persoonlijke gegevens

Handtekening

Ik geef RSZ Autosport toestemming om mijn mobiele telefoonnummer in de groepsapp van het betreffende event te zetten.
JaNee