REGLEMENT

// REGLEMENT

Iedere deelnemer aan het Vrij Rijden verklaart door het plaatsen van zijn/haar handtekening op de Vrij Rijden Exoneratieclausule bekend te zijn met de op deze pagina beschreven algemene huisregels, veiligheidsvoorschriften en technische voorwaarden, deze te hebben gelezen en tijdens deelname aan de Vrij Rijden evenementen volledig na te leven.

// ALGEMENE HUISREGELS

De deelnemer
Deelnemers aan het Vrij Rijden dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Wie jonger dan 18 jaar is dient een geldige racelicentie te overleggen. Deelnemers zijn verplicht tot het ondertekenen van de Vrij Rijden Vrijwaringsclausule.

Passagier
Eén passagier van 18 jaar of ouder mag meerijden. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd. Door ondertekening van de Vrij Rijden Exoneratieclausule verklaart de deelnemer volledig verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar passagier.

Sessiekaart
Eén sessie Vrij Rijden (netto ca. 17 minuten) kost €40,- tot €47,50,- per stuk. Kaarten zijn online verkrijgbaar, maar ook (beperkt) zowel contant of per pin te koop. De sessiekaart dient op de linker achterzijruit bevestigd te zijn. Indien de auto defect raakt, kan de kaart worden ingeruild voor een tegoedbon.

Opstellen & Einde sessie
De vooropstelling vindt op Zandvoort plaats in de Tarzanbocht en op Assen bij het Technocenter. Een sessie is ten einde als de finishvlag wordt gepasseerd, inhalen is dan niet meer toegestaan. De deelnemer verlaat de baan op Zandvoort bij de marshal met de rode vlag op Assen ga je de pitstraat in.

Rijgedrag
Deelnemers die gevaarlijk rijgedrag vertonen of onnodig risico nemen tijdens het inhalen of vlagsignalen negeren, worden hier door de organisatie op aangesproken. Wie geen gehoor geeft aan het advies of de waarschuwing van de organisatie, wordt van verdere deelname uitgesloten.

Wij houden een lijst bij van rijders die gevaarlijk en onsportief rijgedrag vertonen. Punten waar wij naar kijken:

– Rijgedrag op de baan
– Negeren van vlagsignalen
– Niet opvolgen van aanwijzingen

– 1e overtreding = waarschuwing
– 2e overtreding = schorsing van 2 events
– 3e overtreding = uitsluiting RSZ Vrij Rijden evenementen

 Zie je als deelnemer onwenselijk rijgedrag, meld het direct bij de organisatie.

// VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Helmplicht
Het dragen van gesloten veiligheidsriemen en het dragen van een helm (met gesloten bandje onder de kin!) is voor de bestuurder en de passagier verplicht. Wie geen helm bezit, kan deze bij de organisatie huren.

Raceoverall
Deelnemers die rijden met oudere of recente wedstrijdauto, dienen een brandvertragende raceoverall te dragen. Passagiers die meerijden in de Sport+ klasse dienen ook een brandvertragende raceoverall te dragen. Voor alle overige deelnemers van zelfgebouwde trackday-auto’s wordt het dragen van een brandvertragende raceoverall geadviseerd.

Auto defect
Bij technische problemen verlaat de deelnemer direct de ideale lijn en parkeert de auto op een veilige plaats naast de baan. Schakel motor en contact uit en wacht achter de vangrails op het rescueteam. Volg daarna de aanwijzingen van de bemanning van de rescueauto goed op!

Pitsstraat
Roken in de pitsstraat is verboden. Tanken van brandstof in de pitsstraat is verboden. Kinderen en honden mogen zich niet in de pitsstraat begeven. De pitsstraat maakt deel uit van de racebaan en is zeer gevaarlijk terrein. De maximum snelheid in de pitsstraat is 40 km per uur!

// VLAGSIGNALEN

Klik op de afbeelding om te vergroten

// TECHNISCHE VOORWAARDEN

Sleepogen
Een sleepoog moet in de auto aanwezig zijn en bij voorkeur vooraf gemonteerd te zijn. Oude of recente wedstrijdauto’s moeten wel beschikken over vooraf gemonteerde sleepogen.

Geluid
De auto mag de voor de circuits geldende geluidsnormen niet overschrijden. Maximum Zolder 95 dBa, Maximum Assen 95dB, maximum Zandvoort 92dB waarbij het daggemiddelde van 88dB de limiet bedraagt. Op Assen en Zolder is het gebruik van een transponder t.b.v. geluidsmeting verplicht. Deze zijn aan de inschrijftafel en tegen betaling van een borg verkrijgbaar.

Geluid tijdens Vrij Rijden avondsessies op Zandvoort:
Tussen 09.00 en 17.00 uur: maximaal gemiddeld 88 dB(A) / indicatie limiet: 92 dB(A)
Tussen 17.00 en 19.00 uur: maximaal gemiddeld 85 dB(A) / indicatie limiet: 92 dB(A)
Tussen 19.00 en 21.00 uur: maximaal gemiddeld 80 dB(A) / indicatie limiet: 88 dB(A)

Remlichten
De auto moet over werkende remlichten beschikken.

Ruiten
Een auto moet een voorruit hebben. Als het een gesloten auto is, moet de auto ook zij en achterruiten hebben.

APK
Een APK goedkeuring is niet verplicht.

Rolkooi
Voor auto’s met een rolkooi geldt de volgende verplichting: ter hoogte van het hoofd van de bestuurder en passagier dient de buis van de rolkooi voorzien te zijn van een beschermende foamlaag.

Losse voorwerpen
Er mogen zich in de auto geen losse voorwerpen bevinden zoals bijvoorbeeld extra wielen, onderdelen, gereedschap, brandblusser, tassen, blikjes, helmen, etc.

Elektrische auto’s
Op Circuit Zandvoort mogen elektrische auto’s onder een aantal voorwaarden nu deelnemen. Het circuit wil vier weken voor de trackday weten of er elektrische auto’s deelnemen. Mail daarom ruim vier weken voor de trackday met info@vrijrijden.nl om de auto aan te melden. Je krijgt dan een leaflet met alle voorwaarden die het circuit stelt en dan kun je zelf de sessie(s) boeken in onze webshop.

Uitgesloten van deelname type auto’s
– Formule auto’s
– Bestelbusjes
– Pick-ups

VOLGAS MET RSZ

// AANKOMENDE EVENEMENTEN

Vrij Rijden

ZA
11
FEB

Vrij Rijden

Nederland | CM.com Circuit Zandvoort

 • Add image
  Toer // Sport // Sport +
 • Add image
  09:00 - 17:00 uur
 • Add image
  Vanaf €35,- per sessie
 • Add image
  Instructie mogelijk
Vrij Rijden

ZA
18
FEB

Vrij Rijden

Nederland | TT Circuit Assen

 • Add image
  Toer // Sport
 • Add image
  11:00 - 16:00 uur
 • Add image
  Vanaf €35,- per sessie
 • Add image
  Instructie mogelijk
Vrij Rijden

DO
09
MRT

Vrij Rijden

Nederland | CM.com Circuit Zandvoort

 • Add image
  Toer // Sport // Sport +
 • Add image
  11:00 - 15:00 uur
 • Add image
  Vanaf €35,- per sessie
 • Add image
  Instructie mogelijk