Algemeen reglement

RSZ MOTORSPORT ZOMER AVOND COMPETITIE ALGEMEEN REGLEMENT 2017

Organisatie
De ZomerAvond Competitie wordt georganiseerd door RSZ Motorsport b.v.

Aard van het evenement
De ZomerAvond Competitie (ZAC) is een vervolg op de TOMS wegracecursus van RSZ Motorsport en is bedoeld om een eerste stap te zetten in de wedstrijdsport. Het zijn wedstrijden met een relatief gering belang, zonder betalend publiek, met zeer geringe publiciteit en met een recreatief karakter.

Organisatie Commissie
De Organisatie Commissie (OC) bestaat uit ten minste drie personen en vertegenwoordigt de organisator. De OC beschikt voor het evenement over alle bevoegdheden om het evenement volgens de geldende regels en doelstelling van de organisator te houden. De OC is bevoegd tot het wijzigen van startvelden, het samenvoegen of splitsen van klassen en het nemen van beslissingen waarin de reglementen niet voorzien; spontaan of naar aanleiding van reclamaties van deelnemers of officials.

Tijdschema
Tijdschema’s zullen via de website bekend worden gemaakt. Daarbij zal ieder evenement een wisseling zijn in de volgorde waarin klassen zullen gaan rijden. De rijder dient 10 minuten voorafgaande training of race of binnen 10 minuten na oproep via de geluidsinstallatie van het circuit voorafgaande de opwarmronde van de race bij de vooropstelling gereed te staan. Wie te laat voor de opwarmronde aanwezig is, start aan het einde van de pitstraat zodra het pitlicht op groen gaat.

Deelnemers
Inschrijven voor deelname staat open voor houders van een geldige MON wegracelicentie 2017.
Wie in het bezit is van een geldige wegracelicentie 2017 van een andere motorsportbond, kan met een MON daglicentie 2017 deelnemen. Wie niet in het bezit is van een geldige wegracelicentie 2017, kan slechts permissie krijgen om te starten na schriftelijke toestemming van de organisatie. Hiertoe dient de kandidaat-rijder eerst een verzoek in te dienen, voorzien van een bewijs van vaardigheden / certificaat van een erkende opleiding, via een e-mail aan info@rszmotorsport.nl

Hoewel de ZAC voornamelijk is bedoeld voor de amateursport, kan er voor deelname van zeer ervaren racers uit een hoger kampioenschap incidenteel een uitzondering worden gemaakt. De organisatie kan deelnemers zonder opgave van redenen weigeren.

Aanmelding / registratiegeld
Aanmelding en registratie geschieden door het voldoen van het registratiegeld. De registratie wordt actief zodra de registratiekosten zijn ontvangen.

Inschrijving/inschrijfgeld
Inschrijven voor deelname en betaling van het inschrijfgeld geschiedt via de website www.rszmotorsport.nl volgens het aangegeven systeem en prijs per evenement. Inschrijven op de wedstrijddag zelf is mogelijk indien een startplaats beschikbaar is.

Weigeren inschrijving
De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde een inschrijving voor deelname te weigeren. Zowel binnenlandse als buitenlandse deelnemers die van een andere auto / motorsportbond (om welke reden dan ook) een startverbod opgelegd hebben gekregen, worden door de organisator van deelname aan de ZomerAvond Competitie uitgesloten.

Motoren
Deelname is toegestaan met motoren welke aan het Technisch Reglement 2017 Zomeravond Competitie RSZ Motorsport voldoen en welke door een bevoegde keurmeester van de organisatie voor het betreffende evenement zijn goedgekeurd voor deelname.

Ranking
De ZomerAvond Competitie Ranking is een overzicht van rijders en hun snelste rondetijd (PR) op het TT Circuit Assen, gereden met de langzame Ruskenhoek. De Ranking is mede bepalend voor de klasse-indeling ten behoeve van het deelnemen aan ZAC wedstrijden. Trainen of racen in een andere klasse dan is bepaald volgens de Ranking, is zonder toestemming van de wedstrijdleiding niet toegestaan. Indien een rijder (om welke reden dan ook) wil overstappen naar een andere klasse, dan dient hij / zij voor aanvang van een training of race bij de wedstrijdleiding toestemming te vragen. Nieuwe rijders die niet in de ZAC Ranking zijn opgenomen, dienen bij de inschrijving hun PR bij het secretariaat kenbaar te maken. Indien de rondetijd-grens van de klasse waarin de rijder uitkomt meer dan 1 keer tijdens een wedstrijd wordt overschreden, dan zal de organisatie de betreffende rijder in automatisch de Ranking laten ‘promoveren’ naar een hogere klasse.

Klassenindeling
In 2017 zijn er bij de ZAC zes verschillende raceklassen welke aansluiten bij het niveau van de deelnemer en de capaciteit / cilinderinhoud van de motorfiets waarmee wordt gereden:

ROOKIE CUP 600: beginnersklasse / motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 600 cc. Deelname aan de Rookie Cup wordt gekenmerkt door relatief lage snelheden en is het platform voor de beginnende en minder snelle motorcoureurs. Rondetijden niet sneller dan 2.03’00 min. 

ROOKIE CUP 1000: beginnersklasse / motoren met een cilinderinhoud groter dan 600 cc. Deelname aan de Rookie Cup wordt gekenmerkt door relatief lage snelheden en is het platform voor de beginnende en minder snelle motorcoureurs. Rondetijden niet sneller dan 2.03’00 min. 

RS600 F2 CUP: Allround klasse / motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 600 cc. Deelname aan de Sport Cup wordt gekenmerkt door een mix van hoge snelheden en rijders met voldoende wedstrijdervaring. Rondetijden niet sneller dan 1.55’00 min.

RS600 F1 CUP: TOP klasse van de ZAC  / motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 600 cc. Deelname aan de Race Cup wordt gekenmerkt door zeer hoge snelheden en zeer ervaren rijders die uiterst sportief en op het scherpst van de snede racen. Rondetijden sneller dan 1.55’00 min.

SPORT CUP 1000: Allround klasse / motoren met een cilinderinhoud groter dan 600 cc.
Deelname aan de Sport Cup wordt gekenmerkt door een mix van hoge snelheden en rijders met voldoende wedstrijdervaring. Rondetijden niet sneller dan 1.56’00 min.

RACE CUP 1000: TOP klasse van de ZAC / motoren met een cilinderinhoud groter dan 600 cc. Deelname aan de Race Cup wordt gekenmerkt door zeer hoge snelheden en zeer ervaren rijders die uiterst sportief en op het scherpst van de snede racen. Rondetijden sneller dan 1.56’00 min. 

Gastenklasse
De organisatie behoudt het recht om het wedstrijdprogramma uit te breiden met een extra ‘gastenklasse’ welke al dan niet samengevoegd kan worden met een reguliere ZAC klasse van gelijkwaardig niveau.

Training
Iedere wedstrijddag kent 1 vrije training (VT) en 1 kwalificatietraining (QT). De klasse-indeling voor de training en kwalificatie wordt vooraf bepaald aan de hand van persoonlijk snelste rondetijden (Ranking). Rijders die omwille van problemen niet aan de kwalificatietraining kunnen deelnemen, dienen bij de wedstrijdleiding toestemming te vragen om achteraan het veld te mogen starten.

Rijders die in een wedstrijd aanzienlijk sneller rijden dan hun vooraf opgegeven volgens de ZAC Ranking, komen niet in aanmerking voor het dagklassement.

Wedstrijd / start
Met uitzondering van de ronde op het Circuit Mettet (B) en de ZAC Endurance races, kent iedere ZAC wedstrijddag 2 races over 8 of 10 ronden, tenzij het aantal ronden door overmacht aangepast dient te worden. Het event op Circuit Mettet (B) kent 1 competitie-element. Het aantal deelnemers per race is gelimiteerd en op ieder circuit een verschillend aantal. De deelnemers aan de Rookie Cup 600 en de Rookie Cup 1000 worden gezamenlijk (dus als één groep) gestart. De deelnemers aan de RS600 F2 Cup en de RS600 F1 Cup worden gezamenlijk (dus als één groep) gestart. De deelnemers aan de Sport Cup 1000 en de Race Cup 1000 hebben ieder een eigen wedstrijd. De startprocedure zal iedere wedstrijddag tijdens de (voor de ZAC deelnemers) verplichte rijdersbriefing nader worden uitgelegd.

Endurance Races
Binnen de ZomerAvond Competitie worden 2 endurance races georganiseerd: “De 4 uren van Assen” /en “De 4 uren van Zolder”. Voor deze evenementen is een eigen Sportief Reglement 2017 van toepassing.

Kampioenschap
Voor iedere ZAC klasse telt de 2017 wedstrijdkalender 6 evenementen met totaal 11 ‘sprint’ races en 2 ‘Endurance’ evenementen. In 2017 tellen de 10 beste resultaten mee voor het eindklassement om Rookie Cup 600 / Rookie Cup 1000 / RS600 F2 Cup / RS600 F1 Cup / Sport Cup 1000 / Race Cup 1000. Bij de twee ZAC Endurance races worden uitsluitend punten voor het starten (startpunten) toegekend. Deze startpunten tellen niet mee als aftrekresultaat. Punten worden slechts vergeven als de rijder tenminste 1 volle wedstrijdronde heeft afgelegd. Bij een diskwalificatie worden geen punten vergeven. Wie in de ZAC Ranking verschuift van een langzame naar een snellere klasse mag zijn / haar behaalde wedstrijdpunten meenemen. Wie in de ZAC Ranking van een snelle naar een langzamere klasse verschuift,  laat zijn / haar eerder behaalde punten achter in de snelle klasse. Aan het einde van iedere wedstrijddag is er voor iedere klasse een prijsuitreiking. In het geval van gelijke punten (ex-aequo) is de uitslag van de 2e wedstrijd bepalend. Aan het einde van het seizoen worden de ZAC kampioenen van de 6 verschillende Cup’s tijdens een feestelijke happening gehuldigd.

Puntentelling (m.u.v. Endurance Races)
De punten voor het eindklassement worden (van hoogste naar laagste klassering) als volgt toegekend:

Rookie 600 / 1000: 90-85-81-77-74-71-68-65-62-59-56-53-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

RS600 F2 / F1: 180-175-171-167-164-161-158-155-152-149-146-143-140-138-136-134-132-130-128-126-124-122-120-118-116-114-112-110-108-106-105-104-103-102-101-100-99-98-97-96-95-94-93-92-91

Sport Cup 1000: 270-265-261-257-254-251-248-245-242-239-236-233-230-228-226-224-222-220-218-216-214-212-210-208-206-204-202-200-198-196-195-194-193-192-191-190-189-188-187-186-185-184-183-182-181

Race Cup 1000: 360-355-351-347-344-341-338-335-332-329-326-323-320-318-316-314-312-310-308-306-304-302-300-298-296-294-292-290-288-286-285-284-283-282-281-280-279-278-277-276-275-274-273-272-271

Startpunten (uitsluitend bij de Endurance Races)
De volgende startpunten tellen mee voor het eindklassement:

Rookie 600 / 1000:  20
RS600 F2 / F1:        40
Sport Cup 1000:     60
Race Cup 1000:      80

Startpunten worden slechts vergeven als de rijder tenminste 1 volle wedstrijdronde heeft afgelegd. Bij een diskwalificatie worden geen punten vergeven.

Transponders
Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een transponder van het AMB Tran-X 260 systeem. Het is mogelijk bij de organisatie een transponder te huren.

Rijdersbriefing
De voor de dag geldende regels en procedures worden aangegeven in een rijdersbriefing. De briefing wordt bekend gemaakt op het tijdschema. Alle deelnemers dienen verplicht aanwezig te zijn op de rijdersbriefing.

Opstellen
Alle rijders zijn te allen tijde verplicht via de daarvoor geldende opstelzone het circuit en of de wedstrijdbaan op te gaan, voorafgaande alle trainingen en wedstrijden. De rijders dienen 5 minuten voorafgaande aan de opwarmronde aanwezig te zijn in de daarvoor geldende opstelzone. Met uitzondering van de Endurance Race is het deelnemen aan een training, kwalificatie of race direct vanuit een pitbox NIET toegestaan.

Code 60
Indien de Code 60 (paarse vlag) wordt getoond, is er sprake van een (tijdelijke) neutralisatie. De rijders zijn verplicht tijdens de Code 60 een snelheid van 60 km/h aan te houden. Controle vindt plaats door de tijdwaarneming. Inhalen is verboden. Zodra de Code 60 wordt ingetrokken wordt direct de groene vlag getoond ten teken van onmiddelijke hervatting van de wedstrijd.

Geschillen
Bij geschillen t.a.v. het reglement dan wel zaken die niet in het reglement voorzien zijn, beslist de OC.

Algemeen
Op de paddock en achter de pits dient stapvoets te worden gereden. Olie dient in de daarvoor bedoelde opvangbakken te worden afgevoerd. Tanken van benzine is slechts toegestaan indien er een vloeistofdicht zeil onder de motor / tankinstallatie is aangebracht. Honden (ook aangelijnd) zijn op het circuit verboden. Overtreding van het huishoudelijk reglement van het circuit en welke leidt tot een sanctie aan het adres van de organisator, zijn voor rekening van de overtreder / deelnemer.